Phòng 1 giường 2 người tiêu chuẩn

Phòng 1 giường 2 người tiêu chuẩn

  • Room Service
  • Wi-fi service
200.000đ

1 Đêm

Xem thêm
Phòng 2 giường 4 người tiêu chuẩn

Phòng 2 giường 4 người tiêu chuẩn

  • Room Service
  • Wi-fi service
280.000đ

1 Đêm

Xem thêm
Phòng 1 giường 2 người - view biển

Phòng 1 giường 2 người - view biển

  • Room Service
  • Wi-fi service
280,000đ

1 Đêm

Xem thêm
Phòng 2 giường 4 người - view biển

Phòng 2 giường 4 người - view biển

  • Room Service
  • Wi-fi service
400,000đ

1 Đêm

Xem thêm
Căn hộ cao cấp GOLD COAST

Căn hộ cao cấp GOLD COAST

  • Room Service
  • Wi-fi service
550.000đ/đêm

1 Đêm

Xem thêm