icon Coll AC
icon free parking
icon breakfast
icon wifi service
icon tv

Giá cho 1 đêm

300.000đ

Đặt phòng

Phòng 1 giường 2 người - không view

  • Phòng 1 giường dành cho 2 người - không view không ăn sáng giá 300.000 đ/đêm

  • Phòng 1 giường dành cho 2 người - không view có ăn sáng giá 400.000 đ/đêm