icon Coll AC
icon free parking
icon breakfast
icon wifi service
icon tv

Giá cho 1 đêm

500.000đ

Đặt phòng

Phòng 2 giường 4 người - không view

  • Phòng 2 giường dành cho 4 người - không view không ăn sáng giá 500.000 đ/đêm

  • Phòng 2 giường dành cho 4 người - không view có ăn sáng giá 650.000 đ/đêm