icon Coll AC
icon free parking
icon breakfast
icon wifi service
icon tv

Giá cho 1 đêm

280.000đ

Đặt phòng

Phòng 2 giường 4 người tiêu chuẩn

Phòng 2 giường dành cho gia đình tiêu chuẩn không view giá 280.000/đêm